ต่อต้านการใช้สารกระตุ้นที่เพียงพอและมาตรการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผลคำตอบง่ายๆ ก็คือ 

ต่อต้านการใช้สารกระตุ้นที่เพียงพอและมาตรการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิผลคำตอบง่ายๆ ก็คือ 

คุณไม่สามารถ – อย่างน้อยก็ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่มีทางที่คุณสามารถจัดการกับปัญหามากมายจากสำนักงานกลางขนาดเล็กในรัฐบาลได้ ไม่มีทางที่คุณจะควบคุมทุกรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ระดับกีฬาโอลิมปิกมืออาชีพไปจนถึงสนามเด็กเล่นอันขรุขระในหมู่บ้านท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม ฉันจะชี้ให้เห็นวิธีการรักษาสามประการที่สามารถช่วยเพิ่มความพยายามของคุณในด้านการกีฬาที่สมบูรณ์ สาม

ขั้นตอนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเป็นกลาง พวกเขาจะมอบฐาน

ความรู้ที่มั่นคงสำหรับการตัดสินใจของคุณ พวกเขาจะทวีคูณมือทำงานตามที่คุณต้องการและง่ายต่อการดำเนินการพวกเขาจะไม่สรุปงานของคุณ แต่พวกเขาจะทำให้คุณเริ่มต้นได้ดีและจะนำคุณเข้าใกล้ไม่เพียงแต่ตระหนักถึงความทะเยอทะยานในบทแห่งความซื่อสัตย์ด้านกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนปฏิบัติการของคาซานให้มากที่สุดตามที่คุณต้องการขั้นตอนแรกคือการปฏิบัติตามความมุ่งมั่นที่คุณได้ทำไว้ใน

กฎบัตรยูเนสโกฉบับใหม่:ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยว

ข้องทั้งหมดมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านกีฬา รวมถึงประเด็นด้านความซื่อสัตย์ คิดอย่างสร้างสรรค์ อย่าจำกัดการสนทนาไว้กับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เพราะท้ายที่สุดแล้ว ครอบครัวโอลิมปิกในระดับชาติและระดับนานาชาติต่างอยู่ในสถานะปฏิเสธเกี่ยวกับความท้าทายเหล่านี้มาหลายปี และหลายคนยังคงอยู่เชิญนักกีฬา โค้ช กลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร หน่วยงานท้องถิ่น นักวาง

ผังเมือง องค์กรด้านสุขภาพ โรงยิมส่วนตัว นักการศึกษา 

ผู้ตัดสิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มาร่วมปรึกษาหารือทั่วประเทศเกี่ยวกับลำดับความสำคัญที่ประเทศของคุณควรมีสำหรับการเล่นกีฬา การเล่น และการออกกำลังกายผู้ที่มีประสบการณ์ภาคสนามมีความรู้ที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับวิธีการใช้ทรัพยากรสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวิธีที่พวกเขาเองสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความท้าทายได้ดีที่สุด มีเพียงไม่กี่พื้นที่ที่มีอาสาสมัครงานมากพอๆ กับกีฬา 

พวกเขาเป็นตัวแทนของความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น 

และความคิดสร้างสรรค์ที่คุณไม่สามารถปล่อยให้เสียเปล่าได้ และพวกเขาจะให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไขและความร่วมมือ รวมถึงในด้านความซื่อสัตย์ หากพวกเขาได้รับความเอาใจใส่ พื้นที่ และความเคารพขั้นตอนที่สองเชิงตรรกะคือการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือสาธารณะที่รัฐบาลส่วนใหญ่มอบให้อย่างไม่เห็นแก่ตัวในเรื่องกีฬา เพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการถกเถียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลยุทธ์ที่คุณตัดสินใจ

ปฏิบัติตามในบริบทดังกล่าว อย่าลืมว่าในกฎบัตร

ฉบับใหม่คุณได้เขียนไว้ว่าหน่วยงานสาธารณะ – อ้างอิงถึง – “มีสิทธิและหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรที่พวกเขามอบให้ในนามของสังคมอย่างเหมาะสม” ไม่ใส่เครื่องหมายคำพูดส่วนหนึ่งของการตรวจสอบและการควบคุมนี้สามารถ – และควรในความคิดของฉัน – เชื่อมโยงกับเกณฑ์สำหรับการกำกับดูแลที่ดีในองค์กรที่คุณสนับสนุนด้วยเงินของผู้เสียภาษี คุณไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัล

Credit : เว็บตรง แตกง่าย