หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ บน ‘แอปเป๋าตัง’ ขายหมดแล้วในเวลา 8 นาที

หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ บน ‘แอปเป๋าตัง’ ขายหมดแล้วในเวลา 8 นาที

ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีกับ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ บน แอปเป๋าตัง ที่สามารถทำการขายครบวงเงิน 2 พันล้านบาท ภายในระยะเวลา 8 นาที 38 วินาที (19 ก.ค. 2565) ประชาชนให้การตอบรับในการจองซื้อ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ผ่านทาง แอปเป๋าตัง ล้นหลาม กวาดยอดขายครบ 2,000 ล้านบาท ภายใน 8 นาที 38 วินาที ตอกย้ำความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง “แสนสิริ” และ “กรุงไทย” ตอบโจทย์ผู้ลงทุนยุคใหม่ ซื้อขาย ขายง่ายได้ทันที 24 ชม. ตอกย้ำลงทุน “ทั่วถึง-เท่าเทียม”

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ที่ขายหมดภายในเวลา 8 นาที 38 วินาที สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของแสนสิริและประสิทธิภาพของระบบ “เป๋าตัง” ที่ได้รับการพัฒนาโดย อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ให้เป็น Thailand Open Digital Platform ทำให้ทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย ทำรายการได้ทุกที่ ทุกเวลา

ทั้งการใช้จ่ายโครงการภาครัฐผ่าน “G Wallet” ด้านสุขภาพผ่าน “Health Wallet” รวมถึงการออมและการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลผ่าน “วอลเล็ต สบม.” การลงทุนทองคำผ่าน “ Gold Wallet” และการลงทุนหุ้นกู้ภาคเอกชนผ่านบริการ “ซื้อขายหุ้นกู้”

การเสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ครั้งนี้ เป็นต่อยอดจากความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ผ่าน“เป๋าตัง”ครั้งแรก เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทุกกลุ่มเข้าถึงโอกาสการออมและการลงทุนที่มีศักยภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

โดยมีจำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด 6,968 คน วงเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ผู้ลงทุนกระจายตัวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็น

– กรุงเทพฯ 59.1%

– ต่างจังหวัด 40.9%

เป็นผู้หญิงสูงถึง 62.8% และกระจายตัวทุกช่วงอายุระหว่าง 20-89 ปี โดยเฉพาะกลุ่ม First Jobber 20-29 ปี 13.4% และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 13.4%

สำหรับผู้ลงทุนที่จองซื้อสำเร็จ สามารถตรวจสอบรายการจองซื้อได้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ ผ่านเมนู”รายการย้อนหลัง” โดยรายการจะแสดงในวอลเล็ตของผู้ลงทุนในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งนับเป็นวันออกหุ้นกู้วันแรก สำหรับผู้ลงทุนที่พลาดโอกาสการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริในตลาดแรก สามารถซื้อขายในตลาดรองได้บนแอปฯ เป๋าตัง ได้ 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

การเสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ ครั้งนี้

เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธนาคาร ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) ทั้งในด้านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนายกระดับตลาดทุนไทย นำเสนอบริการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องใช้เอกสาร ลดการเดินทางไปสาขา ทำรายการบนแอปฯเป๋าตังได้ทันที ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคยมีผู้ใช้งานกว่า 34 ล้านคน ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนได้ทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยธนาคารพร้อมจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ เป็นหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เริ่มนับจากวันออกหุ้นกู้วันแรก คือ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

โดยเปิดให้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท นักลงทุนสามารถลงทุนเพิ่มด้วยอัตราทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท วงเงินลงทุนสูงสุดท่านละไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BBB+” จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade

ข่าวเกษตร อลงกรณ์ พลบุตร โชว์ผลงานการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ 5 แสนล้านบาท วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้จะเผชิญกับวิกฤติซ้อนวิกฤติทั้งโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตของสินค้าเพิ่มสูงขึ้นและยังเผชิญกับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิดแต่ประเทศไทยก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม

โดยช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) มีมูลค่ารวม 467,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยมีสินค้าเกษตรอาหารที่ส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรกตามมูลค่าส่งออก เช่น ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป และข้าว

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า